เพื่อนต่างวัย คืออะไร และต้องปรับตัวอย่างไร

            มนุษย์โลกอย่างเรา อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ หรือ อย่างที่เรามักจะได้ยินว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น มนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีการสนทนา พึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปอย่างปกติและมีความสุข ดังนั้นการที่เราอยู่ในสังคมไม่เพียงแต่เจอกลุ่มเพื่อนเราเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้คำว่าเพื่อนก็สามารถแยกออกเป็นหลายประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว หรือ เพื่อนร่วมงาน ดังนั้นด้วยความหลากลหายของประเภทของเพื่อนก็ทำให้ เราจำเป็นที่จะต้องพบเจอกับกลุ่มคนมากมาย หลากหลายลักษณะนิสัย รวมไปถึงเรื่องของอายุที่ก็จะเข้ามามีบทบาทในการอยู่ร่วมกันในชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม หรืออย่างที่เรามักคุ้นเคยกับคำว่าเพื่อนต่างวัยนั่นเอง แต่หลายคนเองก็ยังเกิดความสงสัยว่า แท้ที่จริงแล้ว เพื่อนต่างวัยหรืออะไร และต้องปรับตัวอย่างไร ซึ่งในบทความนี้เราก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับคำว่าเพื่อนต่างวัยให้มากยิ่งขึ้น

            เพื่อนต่างวัย ด้วยชื่อที่สามารถบ่งบอกได้มากอยู่พอสมควรแล้ว เพื่อนต่างวัยก็คือการที่คนกลุ่มหนึ่งที่มาเป็นเพื่อนกัน ที่มีภาวะทางอายุ หรือทางอารมณ์ ที่ต่างกัน แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้นั่นมีก็คือการที่กลุ่มคนเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ามาเพื่ออยู่ร่วมกันได้จนกลายมาเป็นเพื่อนกัน มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงจะมองว่า ในเมื่อคนหลุ่มนี้ได้หลายมาเป็นเพื่อนกันแล้วจะมีอะไรที่ต้องทำความเข้าใจหรือปรับตัวอีกล่ะ แต่หลายท่านคงอาจจะลืมไปว่าเรื่องของความต่างกันของอายุนี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวุฒิภาวะที่ต่างกันทำให้ lifestyle ต่างกันออกไป จนเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง  แต่อย่างไรก็ดีทั้งสองฝ่ายก็ควรจะลองปรับตัวและหาจุดตรงกลางที่จะสามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายทำงานอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยการหากิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสามารถทำร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุด แล้วอีกฝ่ายก็ควรเปิดใจยอมรับที่จะต้องไปลองเรียนรู้กิจกรรมของอีกฝ่ายทำด้วย โดยไม่ให้เวลาอยู่ร่วมกันเสียความเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไป

            จากที่กล่าวมาทั้งหมดหลายคนก็คงจะเข้าใจเรื่องราวของเพื่อนต่างวัยมากขึ้น แต่อย่างใจก็ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็จำเป็นที่จะต้องยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเหล่านี้ก็จะพาให้ท่านพบกับมิตรภาพที่สานสัมพันธ์ยืนนานและเป็นเพื่อนกันตลอดไปอย่างเข้าใจกัน

Article By :